top of page
סטריפ.jpg

רוצה ליצור לעצמך

תכשיט שמספר אותך בחרוזים?

תכשיט הוא געגוע לרגעים מקסימים
ועל זיכרונות מרגשים לא מוותרים - רק רוצים לייצר מהם עוד